Notice: Undefined index: options in /data/f/4/f4528651-e4e5-4b86-94cf-641fe9380d5c/ayocruz.com/sub/videoonline/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194

Women – V

– Pri figure V sa využíva simula – Simulou follower naznačí tvar V

Women – Dile Que No

– Dodržiavame tempo, smer pohybu a kroky – Kroky robíme krátke a vždy pod seba – Na 3. dobu je ľavá noha mierne pred nami a váha tela je na pravej nohe – Do všetkých krokov vedie partner partnerku, netancujeme samé bez vedenia

Women – Enchufle

– Kroky sú odvodené od základného kroku “BACK ROCK CROSS” – Kroky robíme krátke a držíme sa blízko partnera – Ruky sú aktívne, ak partner zatlačí pravú ruku vzad, spravíme zároveň krok vzad

Women – Vacila

– Tanečná figúrka Vacila je kombinácia nasledovných tanečných figúr, ktoré ste si už mohli osvojiť v predchádzajúcich videách: 1. Guapea 2. Tap 3. Right turn – Follower sa sústreďuje na správnosť krokov, ruky nespúšťa, ale drží ich pred sebou a tiež dbá na krátke kroky  

Women – right turn

– Ruku držíme pred sebou, nie je vytočená v ramene do boku – Točíme sa pod sebou, nie v priestore – Točiť sa začíname na 3. dobu pravou nohou smerujúcou do boku – Ľavú ruku držíme pred sebou vo výške brucha, dlaň smeruje dole

Women – guapea

Na 1. dobu spravíme krok pravou nohou šikmo vzad Na 2. dobu spravíme krok ľavou nohou vľavo Na 3. dobu prisunieme pravú nohu do ľava Na 5. dobu spravíme krok ľavou nohou vpred Na 6. dobu spravíme krok pravou nohou šikmo vzad Na 7. dobu prisunieme ľavú nohu k pravej šikmo vzad

Women – Tap

– Tep nie je krok, neprenášate váhu na nohu, ktorou robíte tep – Tou nohou, ktorou robíte tep budete pokračovať aj v ďalšom kroku – Tep nie príliš výrazný a robí sa kúsok pred druhou nohou – Tep sa môže robiť na 4 a 8 dobu