Women – Vacila

Tanečný štýl: Salsa Cubana
Typ: žena
Popis:

– Tanečná figúrka Vacila je kombinácia nasledovných tanečných figúr, ktoré ste si už mohli osvojiť v predchádzajúcich videách:
1. Guapea
2. Tap
3. Right turn
– Follower sa sústreďuje na správnosť krokov, ruky nespúšťa, ale drží ich pred sebou a tiež dbá na krátke kroky