Cross front and behind

Tanečný štýl: Bachata Dominicana
Typ: pár
Popis:

– Túto figúrku voláme aj vianočka
– V otvorenom držaní je zreteľne vidieť vedenie rukami do jednotlivých smerovaní
– ruky sú aktívne, aby partnerka vedela reagovať na vedenie