Montana

– Tanečná figúrka Montana je kombinácia nasledovných tanečných figúr, ktoré ste si už mohli osvojiť v predchádzajúcich videách: 1.Tap 2.Turn 3.Enchufle 4.Vueltas 5.Dile que no – Montana sa líši od El dedo jedine rukami, pri Montane využívame obe ruky, kým v El dedo iba jednu