WOMEN TURN

– Pri točke do ľava spravíme prípravu pravou rukou na 8. dobu, aby partnerka vedela, že sa má točiť na 1. dobu – Prípava je oblúčikové dvihnutie ruky partnerky na úroveň čela – Pri točke do prava spravíme prípravu ľavou rukou na 4. dobu, aby partnerka vedela, že sa má točiť na 5. dobu – […]

MEN TURN

– Pri pánskej točke sa partner točí pod svojou rukou, nie pod rukou partnerky – Partnerka nie je vedená do tohto kroku, pokračuje bočným krokom – Partner sa točí pod vlastnou osou a snaží sa udržať stabilitu

Women – V

– Pri figure V sa využíva simula – Simulou follower naznačí tvar V

Men – V

– Pri figure V sa využíva simula – Simulou leader vedie followera do strán a vráti ju späť, čím naznačí tvar V – Leader nepretláča ruku followerovi za jej rameno v párovom držaní

basic – 1, 2, 3

– Basic 1 pozostáva z prenášania váhy na mieste z jednej nohy na druhú nohu – Basic 1 si vyžaduje prácu kolien, pričom pohyb je vytláčanie sa dohora. Vrch tela ostáva v jednej rovine. – Basic 2 je bočný krok s rovnakou technikou práce kolien ako Basic 1 – Dávame veľký pozor aby sme pri […]

Simula

– Simula nie je krok ako basic 2, ide o naznačenie kroku a pružné vrátenie sa naspäť dozadu – Noha, ktorou robíme simulu musí byť odpružená a ľahká