basic – 1, 2, 3

– Basic 1 pozostáva z prenášania váhy na mieste z jednej nohy na druhú nohu – Basic 1 si vyžaduje prácu kolien, pričom pohyb je vytláčanie sa dohora. Vrch tela ostáva v jednej rovine. – Basic 2 je bočný krok s rovnakou technikou práce kolien ako Basic 1 – Dávame veľký pozor aby sme pri […]

Simula

– Simula nie je krok ako basic 2, ide o naznačenie kroku a pružné vrátenie sa naspäť dozadu – Noha, ktorou robíme simulu musí byť odpružená a ľahká