WOMEN TURN

Tanečný štýl: Bachata Dominicana
Úroveň: Začiatočníci
Typ: pár
Popis:

– Pri točke do ľava spravíme prípravu pravou rukou na 8. dobu, aby partnerka vedela, že sa má točiť na 1. dobu
– Prípava je oblúčikové dvihnutie ruky partnerky na úroveň čela
– Pri točke do prava spravíme prípravu ľavou rukou na 4. dobu, aby partnerka vedela, že sa má točiť na 5. dobu
– Páni pokračujú v bočnom kroku
– Dámy po príprave idú na 1. dobu pravou nohou do prava,na 2. dobu sa šmykom otočíme, na 3. dobu spravíme pravou nohou krok do prava a na 4. dobu spravíme ľavou nohou tep