Step – guapea

Tanečný štýl: Salsa Cubana
Úroveň: Začiatočníci
Typ: muž
Popis:

– Na 1. dobu spravíme krok ľavou nohou šikmo vzad
– Na 2. dobu spravíme krok pravou nohou vpravo
– Na 3. dobu prisunieme ľavú nohu do prava
– Na 5. dobu spravíme krok pravou nohou vpred
– Na 6. dobu spravíme krok ľavou nohou šikmo vzad
– Na 7. dobu prisunieme pravú nohu k ľavej šikmo vzad
– Kroky spolu tvoria pomyselný trojuholník, ktorý môžeme opakovať viackrát za sebou