Montana

Tanečný štýl: Salsa Cubana
Typ: pár
Popis:

– Tanečná figúrka Montana je kombinácia nasledovných tanečných figúr, ktoré ste si už mohli osvojiť v predchádzajúcich videách:
1.Tap
2.Turn
3.Enchufle
4.Vueltas
5.Dile que no
– Montana sa líši od El dedo jedine rukami, pri Montane využívame obe ruky, kým v El dedo iba jednu