Men – Vacila

Tanečný štýl: Salsa Cubana
Typ: muž
Popis:

– Tanečná figúrka Vacila je kombinácia nasledovných tanečných figúr, ktoré ste si už mohli osvojiť v predchádzajúcich videách:
1. Guapea
2. Tap
3. Right turn
– Leader sa sústreďuje na správnosť vedenia pri guapea, tap a aj otočke a tiež dbá na krátke kroky