Men – Enchufle

Tanečný štýl: Salsa Cubana
Úroveň: Začiatočníci
Typ: muž
Popis:

– Kroky sú odvodené od základného kroku “BACK ROCK CROSS”
– Na 1. dobu rukou odtlačíme partnerku od seba a spravíme ľavou nohou krok vzad
– Na 2. dobu dvíhame ľavú ruku pred sebou, čím vedieme partnerku do priestoru a pravou nohou spravíe krokšikmo dopredu do ľava
– Na 5. dobu ľavou rukou odtlačíme partnerku od seba
– Na 6. dobu ľavou rukou vytvoríme pružinku a partnerku pritiahneme späť
– Hruďou sme stále natočení k partnerke
– Držíme sa blízko k partnerke