Men – Dile Que No

Tanečný štýl: Salsa Cubana
Úroveň: Začiatočníci
Typ: muž
Popis:

Na 1. dobu vedieme partnerku pravou rukou dozadu
Ľavá ruka smeruje dole smerom k partnerke
Na 2. dobu vedieme partnerku pravou rukou šikmo od seba
Na 5. dobu vedieme partnerku na druhú stranu a vymeníme si miesta