Esta

Tanečný štýl: Bachata Dominicana
Typ: pár
Popis:

– Estu využívame počas 4. a 8. doby, kedy esta nahrádza tap
– Do esty nie je možné partnerku odviesť, tancuje ho každý samostatne